Welcome to the inventive world of 

PLOMER Engineering s.r.o.

 

Our Mission: To discover and implement innovative ideas for the future.

Our Vision: To be trusted partner in Research & Development and to bring meaningful and reasonable improvements into our life.

Our Strategy: To use innovations for delivering cost effective technical solutions.

Czech company is focused on advanced engineering services

(e.g. project management, conceptual & detailed design, light-weighting, production in cooperation with our partners, …)

for European customers in automotive, railway and energy industry. 

Mandatory publicity in Czech / Povinná publicita v češtině

V roce 2020 získala společnost PLOMER Engineering s.r.o. podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz Operační program Praha - pól růstu ČR a čerpanou přes 3. výzvu projektu Pražský voucher na inovační projekty (reg.č. CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_025/0000605) na projekt s názvem „Modulární záložní bateriové uložiště energie pro elektromobilitu a energetiku“ s místem realizace v Praze, za účelem vyvinout nové technické řešení nouzového mobilního nabíjení elektromobilů. Očekávaným výstupem projektu je návrh unikátní mechanické konstrukce modulárního záložního bateriového uložiště energie pro elektromobilitu a energetiku.

V roce 2020 získala společnost PLOMER Engineering s.r.o. podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost na projekt s názvem „VÝVOJ A ZHOTOVENÍ PROTOTYPU PŘÍDAVNÉHO FOTOVOLTAICKÉHO SYSTÉMU URČENÉHO PRO DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY" (reg.č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/18_215/0022813)

Cílem projektu je vývoj, výroba a testování modulárního fotovoltaického systému pro dopravní prostředky, primárně s hybridním a elektrickým pohonem. Systém má umožnit dodatečnou montáž FV systému na již vyrobeného vozidlo s využitím ohebných FV panelů.